Plovoucí podlahy

Plovoucí podlaha je systém pro instalaci podlahy

Instalace plovoucí podlahy

U všech druhů dodávaných podlah jsou možné dva způsoby položení podlahy. Laminátová podlaha, dřevěná podlaha, dýhovaná podlaha nebo vinylová podlaha může být položená jako plovoucí podlaha nebo pevná podlaha tedy lepená. Výhodou plovoucí podlahy je především její rychlá a kvalitní pokládka bez lepidla a popruhových stahováků. Plovoucí podlaha je zákazníkovi ušita přímo na míru a kdo chce, může plovoucí podlahu instalovat sám. Ušetří tak čas a peníze.
Výhoda plovoucí podlahy je i v tom, že v případě změny bydliště nebo vkusu si plovoucí podlahu s trochou nadsázky prostě rozeberete a vezmete s sebou. Proto jsou plovoucí podlahy v našich domácnostech velmi oblíbené a našly si své místo. Nespornou výhodou plovoucí podlahy jsou také její dobré izolační vlastnosti a příjemný pocit při chůzi naboso. Takže se jen musíte rozhodnout, zda pokládku plovoucí podlahy zvládneme sami, nebo ji raději přenecháme odborníkovi.

Správný obsah pojmu plovoucí podlaha

Termín plovoucí podlaha představuje takovou podlahu, která je oddělena od ostatních konstrukcí pružným materiálem, tzn. že podlaha „plave” v jakési vaně. Obvodové stěny a ostatní prostupující konstrukce je nutné z akustických důvodů po celém obvodě oddělit pružným dilatačním páskem. Pokud hovoříme o plovoucí podlaze, máme na mysli systém podlahových vrstev, který je tvořen třemi základními vrstvami. Je to vrstva nášlapová, nosná a izolační.

V běžném životě se velmi často setkáváme z důvodu zjednodušení s nesprávným názvoslovím. Hovoří se o plovoucí podlaze a přitom je myšlena jen nášlapová vrstva plovoucí podlahy. Často se používají nesprávné názvy například laminátová plovoucí podlahy a řada dalších. U laické veřejnosti tak může docházet k záměně a dezorientaci pojmů, zejména pří výběru podlahy a komunikaci s prodávajícím odborníkem nebo řemeslníkem. Správným pojmenováním bychom měli mluvit o lehké plovoucí nášlapné vrstvě nebo laminátové plovoucí krytině, které je, jak asi sami uznáte, pro běžné vyjadřování velice komplikované.

Lehká plovoucí podlaha má oddělenou konstrukci, omezuje přenos hluku do okolních konstrukcí. Vyznačuje se převážně rychlým a suchým způsobem montáže, což mimo jiné zkracuje dobu výstavby z několika týdnů na několik dnů. Nosná vrstva je provedena ze suchých desek s tloušťkou většinou do 30 mm (plošná hmotnost mezi 15 a 45 kg/m2). Naproti tomu těžké plovoucí podlahy jsou prováděny mokrým způsobem, tzn. litím betonové nebo anhydritové směsi většinou v tloušťce 50 mm (plošná hmotnost nad 75 kg/m2), kde je dále nutná přestávka na vyschnutí této vrstvy řádově několika týdnů.

Představa lidí o plovoucí podlaze

Vždy bude záležet na tom, co si konkrétně člověk pod pojmem plovoucí podlaha představuje. Obecně představa lidí o tom, co je to plovoucí podlaha se pohybuje v rozmezí od pohyblivé podlahy podložené vrstvou o různé síle a pružnosti, až po podlahu, která se podobá vodní posteli. Je pravda, že většina si pod tímto pojmem představí kdeco …, protože často není tento pojem zcela přesně ani vysvětlen, ani pochopen. Nesprávně se totiž uvádí, že plovoucí podlaha je pouze laminátová. Je potřeba si uvědomit, že plovoucí podlaha je podlahový systém, chcete-li způsob instalace podlahy a ten můžeme použít pro všechny typy podlah, které jsou pro tento způsob instalace určené a vhodné.

Podlaha instalována systémem plovoucí podlaha znamená, že podlaha není pevně spojena s podkladem ani s vertikálními konstrukcemi v místnosti /stěny, sloupy, schodiště, příčky/. Od betonového základu nebo nivelační vrstvy, je taková podlaha oddělena pružným materiálem, který způsobuje zmiňované “plavání”.

plovoucí podlaha je tedy každá podlaha, která není pevně přibetonovaná, přibitá ani přilepená k podkladu a má možnost se vedle obvodových stěn rozpínat – “volně pluje”, to zajišťují dilatační spáry, které jsou překryty lištou. Tím dochází k vyrovnávání objemových rozdílů podlahy způsobených změnou vlhkostí vzduchu v místnosti.
plovoucí podlaha je také každá podlaha, která je uložena na pružném podkladu. Touto pružnou hmotou je podlaha oddělena od podkladové plochy a zároveň od konstrukcí tvořících obvod podlahy, aby i ona měla možnost se rozpínat – dilatovat – vedle obvodových stěn.

Výhody instalace podlahy systémem plovoucí podlaha

Použitím tohoto systému vzniká podlaha, která se nepřipevňuje k podkladu, ale plave na polštáři – jemné plastové fólii (případně konstrukci), která tvoří vlastně izolaci proti hluku, tzv.. kročejovou izolaci. Plovoucí podlaha zabraňuje přenosu hluku do okolních místnosti a sousedních bytů v panelákových zástavbách.

Jaké podlahy jsou pro systém plovoucí podlaha nejvhodnější?

Nevhodnější podlahy pro pokládku systémem plovoucí podlahy jsou v zásadě dřevěné podlahy nebo laminátové podlahy. Pro oba tyto základní druhy podlah pak platí stejná pravidla jak pro skladování materiálu, pokládku, koncové úpravy i údržbu. Při údržbě položené plovoucí podlahy je nakonec nutné brát ohled i na její konečnou povrchovou úpravu. A pokud máte v místnosti instalované elektrické podlahové vytápění či více vlhkosti nebo větší nerovnosti, než systém plovoucí podlaha dovoluje, volte raději jiný druh podlahy. V takových případech byste totiž vynakládali další investice a jen prodělali.

Skladování materiálu před pokládkou plovoucí podlahy

Jelikož každá plovoucí podlaha reaguje na změnu klimatu, můžeme ji pokládat pouze do suchého prostředí, nikoli do vlhka. Tomu však odpovídá už samotné skladování materiálu tj. horní nášlapové vrstvy. Jednotlivé dílce skladujeme zásadně v nerozbalených balících, alespoň 1 metr od stěn a na dřevěných lištách, hranolech a podobně. Zásadně nikoli přímo na podlaze. Důležitá je i takzvaná aklimatizace materiálu, kdy musíme jednotlivé balíčky nechat v místnosti, do které budeme krytinu pokládat, alespoň 2 až 3 dny a při teplotě alespoň 18 °C a vlhkosti vzduchu nejvýše 75%. Je důležité, aby materiál byl aklimatizován v místnosti suché, větrané a vytápěné (pokud dané roční období vytápění nevylučuje).

Co budete potřebovat pro pokládku podlahy systémem plovoucí podlaha?

Lepidlo, které je vodovzdorné, parotěsnou zábranu, případně izolaci proti kročejovému hluku (v závislosti na typu nemovitosti, poschodí či již realizované konstrukci podlahy), přechodové lišty a dřevěné špalíčky. Z nářadí se nevyhneme truhlářskému metru (skládací či pásmo), šňůře a tužce, děrovce, tvárné litině, svěrákům či utahovací soupravě, umělohmotné stěrce, pilce, kladivu a také samozřejmě kusu hadru a zřejmě i lepící pásce.

Jak připravit podklad pod plovoucí podlahu?

Pokládka plovoucí podlahy

“>Bez rovného a pevného, ale také suchého podkladu se neobejdeme. plovoucí podlahu nelze pokládat do vlhka, ani na nevyrovnaný či drolivý beton. Uvádí se, že by případné nerovnosti neměly na výšku přesáhnout 2 mm na 2 metry délky. Pokud by pak betonový podklad měl obsahovat více vody jak 2,0 CM % (0,3 CM% při anhydritovém podkladu), plovoucí podlahu nesmíme položit a bude lepší, když si v takovém případě vybereme třeba klasickou dlažbu. Případné drobné nerovnosti částečně vyrovnáme i alespoň 0,2 mm silnou parotěsnou zábranou (fólií), kterou pokládáme na minerální podklady (beton, teraco, …). Parotěsná fólie bude překrývat okraje o cca 20 cm.

Pokud se ale podklad dotýká země (v přízemí nepodsklepeného domu), je nejprve třeba položit parotěsnou zábranu silnou 1,2 mm a to tak, abychom parotěsnou fólii u stěn vytáhli a její styčné hrany navzájem překryli a utěsnili lepící páskou.

Je také důležité vědět, že plovoucí podlahy můžeme položit na klasické linoleum, PVC, ale i třeba gumu a v takovém případě už parotěsnou zábranu prostě nepotřebujeme. Samozřejmě však ale pouze v případě, že podklad splňuje podmínky, díky kterým je nám vůbec umožněno plovoucí podlahu pokládat. Nelze si myslet, že nám projde, pokud na vlhkou či dokonce již plesnivějící podlahu položíme linoleum a až na tento podklad pak plovoucí podlahu. V takovém případě jsme práci i peníze investovali zbytečně.´

Izolaci proti kročejovému hluku pokládáme až na parotěsnou zábranu či jiný podklad (linoleum, PVC a guma, pokud není parotěsná zábrana třeba). Můžeme zde použít například pěnovou fólii či vlnitou lepenku. V žádném případě ale nemůžeme pouhou izolací proti kročejovému hluku nahradit parotěsnou zábranu, pokud je třeba.

Jak správně začít s pokládkou plovoucí podlahy?

plovoucí podlahu vždy začínáme pokládat ve směru, odkud nám dopadá světlo. Vhodné je také dodržet zásadu, že s pokládkou plovoucí podlahy začínáme u zdi, která má nejméně stavebních odvorů. Přitom dodržujeme ode zdi odstup cca alespoň 10 mm, který vytvoříme přesně takto širokými dřevěnými špalíčky a stejné odstupy dodržujeme i od napevno zabudovaných předmětů (kuchyňská linka, vyzděný bar, topení a podobně). Spoje mezi jednotlivými díly plovoucí podlahy zásadně předsazujeme, a to o alespoň 40 cm vždy v následující řadě. Podobně jako se třeba přesazují cihly. První řadu plovoucí podlahy musíme položit drážkami vodorovně se stěnou. Jednotlivé díly prvních tří řad pak k sobě přisuneme třeba latí.

Pokládka plovoucí podlahy?

Instalace plovoucí podlahy

Poté první tři řady plovoucí podlahy zalepíme, vždy začínáme hned od první řady a slepené dílce upevňujeme pomocí utahovací soupravy či svěráků. Během pokládky přitom stále kontrolujeme rovnost už položených a spojených dílců. První tři zalepené řady musí následně alespoň 45 minut prosychat. Po jejich zaschnutí stejným způsobem postupně přidáváme další dílce a tedy řady. U poslední řady nakonec musíme brát ohled na vzniklou mezeru a bude nutné ji upravit a nakonec pevně položit k řadě předposlední.

Veškeré dílce pokládané plovoucí podlahy k sobě lepíme v drážce a peru. Pokud se mezi drážkou a perem některých dílců vyskytují nějaké nerovnosti, je nezbytné je odstranit. Lepidlo nanášíme vždy na horní část drážky a poté do sebe části podlahy zasouváme. Musíme brát ohled i na správné množství naneseného lepidla, protože příliš lepidla způsobí víc problémů, než jeho malé množství. Může totiž zabránit pevnému styku ploch a také utěsnění spojů. Lepidlo, které nám ze spojů přesto vystoupilo, vždy necháme cca 10 minut zaschnout a poté odstraníme odpovídajícím rozpouštědlem a setřeme vlhkým hadrem.

Dokončeni pokládky plovoucí podlahy a jejich zvláštnosti?

Dostaneme-li se až ke dveřím, musíme jejich rámy zkrátit, abychom pod ně mohli vsunout parotěsnou zábranu a izolaci proti kročejovému hluku. Musíme vždy počítat s tím, že se při změnách teplot plovoucí podlaha smršťuje a zase roztahuje. 10 mm mezera je tedy nezbytností, jinak se nám bude položená plovoucí podlaha bortit. Pokud ovšem pokládáme plovoucí podlahu v rozlehlých místnostech o délkách stěn 8 až 10 metrů i větších, musíme počítat s ještě širšími dilatačními spárami. Dilatační spáry nakonec překryjeme přechodovými lištami.

Krycí lišta plovoucí podlahy

Špalíčky, kterými jsme vymezili dilatační spáry u stěn nakonec odstraníme po cca 2 hodinách schnutí už položené plovoucí podlahy. Plovoucí podlahu však můžeme začít zatěžovat až teprve po dalších 24 hodinách. Potom až můžeme plovoucí podlahu začít zatěžovat a umisťovat lišty, kterými zakryjeme spáry u stěn a pevně instalovaných předmětů a zařízení v interiéru. Nesmíme zapomenout, že tyto lišty musíme připevnit na zeď, nikoli na podlahu. Plovoucí podlaha se nám bude roztahovat a zase stahovat, stahovaní a roztahování plovoucí podlahy nastane vždy při změně teploty a vlhkosti v místnosti stačí třeba jen omezit vytápění bytu.

Pokládka plovoucí podlahy na podklad s podlahovým vytápěním

Detail přechodové lišty

Podlahové vytápění pod plovoucí podlahu musí být zhotovené v profesionální kvalitě. Před pokládkou plovoucí podlahy topení zapneme cca na 25 °C a ještě další alespoň až 4 dny jej necháme běžet naplno. Pak teplotu denně snížíme o 10 °C, abychom postupně dosáhli teploty povrchu podkladu cca 18 °C. Nakonec topení můžeme znova zapnout naplno až dva dny po položení plovoucí podlahy, ovšem zase tak, že během 2 až 3 dnů teplotu postupně zvyšujeme až na konečných max. 28 °C podkladu.

Plovoucí podlahu, ale doporučuje pokládat pouze na podlahové vytápění vodní, nikoli na podlahové vytápění elektrické. Výjimkou jsou však speciální elektrické topné fólie, které se pokládají přímo pod plovoucí podlahu, na kročejovou izolaci. Jde o novinku, která dokonce může nahradit klasické vytápění a přitom lze topení pod plovoucí podlahu v celé místnosti připojit pouze k běžné elektrické síti, do zásuvky.

Jak provádíme údržbu plovoucí podlahy?

Detail přechodové lišty

Samozřejmě se ani u plovoucích podlah nevyhneme pravidelné údržbě. Měli bychom v místnostech s plovoucí podlahou zabránit extrémním klimatickým změnám. Teplota místnosti, která je pro plovoucí podlahy ideální, činí 20 °C při vlhkosti vzduchu 50 až 60% (max. pak 75%). Přesto, že plovoucí podlahy jsou velmi odolné a mají dlouhou životnost, po čase užívání nezabráníme opotřebení plovoucí podlahy, stejně jako u jakéhokoli jiného typu podlah a materiálu.

Abychom si plovoucí podlahu dlouho užívali a zbytečně nezkracovali její životnost, je vhodné opatřit nohy stolů a židlí, ale i nábytku či hrany nábytku, které na podlahu položíme, plstěnou podložkou.

Plovoucí podlahu je potřeba udržovat v čistotě a suchu. Také zabránit náhodnému poškození vodou, nebo malými ostrými předměty /např. kamínky z bot/. Proto je vhodné při vchodu do místnosti mít malou suchou čistící zónu, která malé ostré předměty zachytí. Čistící zónu nám spolehlivě nahradí malý kobereček či běhoun, položený od dveří směrem do interiéru.

Zcela určitě se ale vyhněte pokládání jakýchkoli mokrých či vlhkých předmětů, ale i zvířat a lidských chodidel. Chodit z vany přes plovoucí podlahu bosí a s mokrýma nohama, položit do rohu místnosti právě vykoupaného či zmoklého psa, nebo přelít květináč, který na podlaze stojí bez podložky, patří k přestupkům, které po čase zkrátí životnost plovoucí podlahy dost výrazně a nevratně.

Pokud plovoucí podlahu potřebujeme čistit, děláme to zásadně nasucho, nebo pouze vlhkým hadrem (nesmí být vyloženě mokrý, plovoucí podlahu nemyjeme, ale utíráme). Můžeme použít i doporučený čistící prostředek, ovšem vždy s ohledem na konkrétní povrchovou úpravu vaší nové plovoucí podlahy. Po očištění plovoucí podlahy nasucho je doporučeno zejména u dřevěných plovoucích podlah nanést na povrch podlahy ochranný vosk, který chrání povrch podlahy a také zlepšuje její celkový vzhled.