Poptávkový formulář na vyhotovení anhydritové podlahy

Anhydritová směs je na bázi síranu vápenatého a samonivelační cementová směs je na bázi cementu nejčastěji s obsahem kameniva o velikosti frakce do 8mm.